23-01-2024

ตู้อัญเชิญ [รุ่งอรุณสีทอง] แลนกริส & ยูโน

เรียนเหล่าจอมเวทที่รัก

 

[ตู้อัญเชิญ Rate-Up] <รุ่งอรุณสีทอง> ยูโน และ แลนกริส 

กำลังจะมาในอีกไม่ช้า!

 

รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 

1. [ตู้อัญเชิญ Rate-Up] <รุ่งอรุณสีทอง> ยูโน และหน้าสกิล
◆ ระยะเวลากิจกรรม: 25 มกราคม 2567 04:00 น. ~ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 03:59 (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

2. [ตู้อัญเชิญ Rate-Up] <รองหัวหน้าหน่วยรุ่งอรุณสีทอง> แลนกริส และหน้าสกิล
◆ ระยะเวลากิจกรรม: 25 มกราคม 2567 04:00 น. ~ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 03:59 (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

3. ตู้อัญเชิญ Step-Up <รองหัวหน้าหน่วยรุ่งอรุณสีทอง> แลนกริส
◆ ระยะเวลากิจกรรม: 25 มกราคม 2567 04:00 น. ~ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 03:59 (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

4. ตู้อัญเชิญ Step-Up หน้าสกิล <รองหัวหน้าหน่วยรุ่งอรุณสีทอง> แลนกริส
◆ ระยะเวลากิจกรรม: 25 มกราคม 2567 04:00 น. ~ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 03:59 (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

 

■  หมายเหตุ
・รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาการอัญเชิญและอัตราการได้รับจอมเวท สามารถได้ที่ตู้อัญเชิญในเกม BCM
・ถ้าคุณมีจอมเวทแล้ว ระบบจะเปลี่ยนจอมเวทที่คุณอัญเชิญได้อีกครั้งเป็น [ชิ้นส่วนจอมเวทเฉพาะ]
・ระยะเวลาและรายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

arrow_left_icon
arrow_right_icon
ย้อนกลับ