23-01-2024

บัฟนี้เพื่อเธอ!

 

 

เรียนเหล่าจอมเวทสุดที่รัก

นี้คือรายละเอียดของกิจกรรมบัฟนี้เพื่อเธอ!:

 

■ 29 มกราคม 2567 ~ 30 มกราคม 2567
(1) บัฟ: ลดการใช้พลังงาน 50%
(2) บัฟ: ยูลที่ได้รับเพิ่มขึ้น +50%

 

■ 31 มกราคม 2567
(1) บัฟ: EXP จอมเวทจากการต่อสู้เพิ่มขึ้น +50%

 

■ 01 กุมภาพันธ์ 2567
(1) บัฟ: ลดการใช้พลังงาน 50%
(2) บัฟ: EXP จอมเวทจากการต่อสู้เพิ่มขึ้น +50%

 

■ 02 กุมภาพันธ์ 2567
(1) บัฟ: ลดการใช้พลังงาน 50%

 

■ 03 กุมภาพันธ์ 2567
(1) บัฟ: ลดการใช้พลังงาน 50%
(2) บัฟ: สายสัมพันธ์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น +30%

 

■ 04 กุมภาพันธ์ 2567
(1) บัฟ: สายสัมพันธ์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น +30%

 

■ 05 กุมภาพันธ์ 2567 ~ 08 กุมภาพันธ์ 2567
(1) บัฟ: EXP จากการต่อสู้เพิ่มขึ้น +50%
(2) บัฟ: ยูลที่ได้รับเพิ่มขึ้น+50%

 

■ 09 กุมภาพันธ์ 2567
(1) บัฟ: ยูลที่ได้รับเพิ่มขึ้น +50%

 

■ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ~ 12 กุมภาพันธ์ 2567
(1) บัฟ: ลดการใช้พลังงาน 50%
(2) บัฟ: EXP จอมเวทจากการต่อสู้เพิ่มขึ้น +50%
(3) บัฟ: ยูลที่ได้รับเพิ่มขึ้น +50%

 

■ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ~ 15 กุมภาพันธ์ 2567
(1) บัฟ: สายสัมพันธ์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น +30%

arrow_left_icon
arrow_right_icon
ย้อนกลับ