21-02-2024

ตู้อัญเชิญเกลเดอร์และเว็ตโตแห่งความสิ้นหวัง

 

 

1) [ตู้อัญเชิญ Rate-Up]: <หัวหน้าหน่วยวาฬเพชฌฆาตสีม่วง> เกลเดอร์

◆ระยะเวลาอัญเชิญ: 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 04:00 (เวลาเซิร์ฟเวอร์) ~ 7 มีนาคม 2567 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

(2) [ตู้อัญเชิญ Rate-Up]: <เธิร์ดอาย: ความสิ้นหวัง> เว็ตโต

◆ระยะเวลาอัญเชิญ: 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 04:00 (เวลาเซิร์ฟเวอร์) ~ 7 มีนาคม 2567 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

(3) [ตู้อัญเชิญ Step-Up] : <เธิร์ดอาย: ความสิ้นหวัง> เว็ตโต

◆ระยะเวลาอัญเชิญ: 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 04:00 (เวลาเซิร์ฟเวอร์) ~ 7 มีนาคม 2567 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

(4) [ตู้อัญเชิญ Step-Up] หน้าสกิลของ <เธิร์ดอาย: ความสิ้นหวัง> เว็ตโต

◆ระยะเวลาอัญเชิญ: 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 04:00 (เวลาเซิร์ฟเวอร์) ~ 7 มีนาคม 2567 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

■  หมายเหตุ

・รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาการอัญเชิญและอัตราการได้รับจอมเวท สามารถได้ที่ตู้อัญเชิญในเกม BCM

・ถ้าคุณมีจอมเวทแล้ว ระบบจะเปลี่ยนจอมเวทที่คุณอัญเชิญได้อีกครั้งเป็น [ชิ้นส่วนจอมเวทเฉพาะ]

・ระยะเวลาและรายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

arrow_left_icon
arrow_right_icon
ย้อนกลับ